بایگانیِ اکتبر, 2010


جامعه روحانیت شیراز نزدیک به باند ولی فقیه، با انتشار بیانیه ای خواستار برخورد مجلس خبرگان و دادگاه ویژه روحانیت با آیت الله دستغیب شد. در این بیانیه آمده است، بار دیگر صداها و قلمهایی که می بایست در این برهه حساس ندای وحدت ملتهای اسلامی را با فریادی رساتر از گذشته به گوش سردمداران کفر و نفاق رسانده و از رکن رکین ولایت فقیه که خار چشم دشمنان بوده دفاع کند، اما متاسفانه به رغم تذکرات دلسوزانه، این قلمها و صداها برای چندمین بار در اختیار دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفته که به چیزی جز تفرقه و نابودی نظام اسلامی فکر نمی کنند. این افراد برای رسیدن به آرزوی باطل خود، متزلزل کردن عمود خیمه انقلاب یعنی ولایت فقیه را مدنظر قرار داده و با حداکثر توان و استفاده از نیروهای دست پرورده خود به دنبال سست کردن ستون اصلی نظام اسلامی هستند. از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و دادگاه ویژه روحانیت تقاضای برخورد قاطع و به دور از هیچ گونه چشم پوشی را داشته و اجازه ندهند عده ای پایمال اغراض سیاسی این قبیل افراد فریب خورده و منحرف شوند.

Advertisements