بایگانیِ مه, 2012

این صفحه  برای  سازماندهی اعتراضات و اطلاع رسانی  از خبرهایی  که به قطع  یارانه ها  مربوط می شود , راه اندازی گردیده تا صدای معترضان باشد .

اد رس صفحه فیس بوک  نه به قطع یارانه ها

http://www.facebook.com/NhBhQtYaranhHa?ref=tn_tnmn

Advertisements